En erfaren översättare med Karlebynejden samt hela Finland som sitt arbetsfält.

Behöver du hjälp med översättningar eller tolkningar?

Mitt namn är Mikael Tast, min översättningsbyrå ligger i Karleby, men jag har hela Finland som mitt egentliga arbetsfält.

Översättning och tolkning

Jag erbjuder tolknings- och översättningstjänster på fyra språk, finska, svenska, engelska samt tyska Jag översätter b.la. handlingar och dokument avtal samt övriga texter. Jag har specialiserat mig på översättning av juridiska texter.

Gedigen erfarenhet

Jag har verkat som översättare ända sedan 1998.

Tveka inte, utan ta kontakt med mig så löser vi dina översättnings- och tolkningsproblem snabbt och behändigt!

Översättning samt tolkning

Jag erbjuder mina översättnings- samt tolktjänster åt båda stora och små företag samt även privatpersoner.Du kan även ge respons samt ställa frågor direkt till mig genom att fylla i nedanstående blankett.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kääntäjä Mikael Tast
Kaarlelankatu 18-20 A 10
67100 KOKKOLA

FO-nummer:
Telefonnummer: 044 273 4437

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Kontaktuppgifter

Kääntäjä Mikael Tast

Kaarlelankatu 18-20 A 10

67100 KOKKOLA

Puh. 044 273 4437

mikael.tast@anvianet.fi

kaantajamikaeltast.fi